Rozvrh                                         

Každé pondělí v 16.00 - 16.50 hod.

Sál v prostorách Sokola, Dětské centrum,3. poschodí, Kounicova 22,  Brno 

 

Každý čtvrtek v 16.00 - 16.50 hod.

Sál na Gorkého 8 (Majda Agency), Brno